పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/232

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

205

పా వు లూ రి మ ల్ల న

ఈ పావులూరిమల్లన భద్రాద్రిరామశతకమును కూడ రచియించినట్లు చెప్పుదురు గాని తండ్రులు వేఱగుటచేత భద్రాదిరామశతకమును రచియించిన పావులూరిమల్లన వేఱొకఁడని తోఁచుచున్నది. ఈ మల్లనతండ్రి పేరు సివ్వన్న; రెండవ పావులూరిమల్లన తండ్రి పేరు రామన్న యని శతకములోని యీ క్రింది పద్యమునందున్నది.

          క. శ్రీమహితపావులూరిసు
             ధాముఁడ రామన్నమంత్రి తనయుఁడఁ గవిసు
             త్రాముఁడ మల్లనసచివుఁడ
             శ్రీమద్భద్రాద్రి ధామ శ్రీరఘురామా!