పుట:A Collection of Telugu Proverbs.pdf/59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఆంధ్రలోకోక్తిచంద్రిక.

243. ఇచ్చినవాడు దాత, యివ్వనివాడు పాత.

He who gives is a donor, he who does not give is a clout.
(See Nos. 75, 284, 1510, 1607.)
The impertinent speech of a beggar.

244. ఇచ్చినవాడే మెచ్చినవాడు, చచ్చినవాడే అచ్చినవాడు.

The over liberal man is ruined ; when a man dies, his debts go with him.

245. ఇచ్చి పుచ్చుకొని మొగుడి వీపెల్లా తడివినట్టు.

She gave it, took it back again, and looked on her husband’s back for it.

246. ఇచ్చి వచ్చే నిష్ఠురముకన్నా, యివ్వక వచ్చే నిష్ఠురము నయము.

The offence given by not lending is to be preferred to the annoyance caused after lending.
By anger on account of some damage done to the article lent.
(See No. 10.)

247. ఇచ్చుడుకాడూ గాడు, చచ్చుడుకాడూ గాడు, పూట పూటకూ కూటికి వచ్చుడుగాడు.

He doesn’t pay, hang him, but he comes for every meal.
Said by a cateress, of a customer who was more regular in his attendance than in his payments.

248. ఇచ్చేవాణ్ని చూస్తే, చచ్చేవాడైనా లేచును.

Even a dying man will rise up when he sees a liberal person.
With the hope of receiving something from him.

249. ఇచ్చేవానికి పత్రమూ వద్దు, చచ్చేవానికి మందూ వద్దు.

You need not take a bond from a man who is willing to pay, nor administer medicine to one who has made up his mind to die.

(44)