పుట:A Collection of Telugu Proverbs.pdf/57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఆంధ్రలోకోక్తిచంద్రిక.

232. ఇంటివాడు గొడ్డుగేదె అంటే, పొరుగువాడు పాడిగేదె అన్నట్టు.

When the owner said his she-buffalo was barren, the neighbour said it was milch.
(See Nos. 111, 435.)
Applied to a spirit of contradiction.

233. ఇంటివాణ్ని లేపి దొంగచేతికి కట్టె యిచ్చినట్టు.

Like waking the master, and giving the thief a stick.
To hold with the hare, and hunt with the hounds.

234. ఇంటివారు వేలు చూపితే, బయిటివారు కాలు చూపుతారు.

If the members of your family point their fingers at you, the outsiders will point their legs.

235. ఇంటివెనకాలకు వెళ్లి యిల్లు ముందుకు తెచ్చినట్టు.

He brought the house forward by going behind it.
Said jokingly of a man who professed to have improved the family prospects.

236. ఇంటిసొమ్ము యిప్పపిండి, పొరిగింటి సొమ్ము పొడిబెల్లము.

His own property is like Ippapindi, his neighbour’s like fine molasses.
Ippapindi is the refuse of the nuts of the Ippa tree (Bassia Latifolia) and is remarkably bitter.
Applied to a niggard.

237. ఇంట్లో పాయసమున్న మందలో పాలుకూడానా.

What! milk pudding in the house and milk also in the field ?
(See No. 538.)
Greediness.

(42)