పుట:A Collection of Telugu Proverbs.pdf/51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఆంధ్రాలోకోక్తిచంద్రిక.

200. ఆలి వంకవారు ఆత్మబంధువులు, తల్లి వంకవారు తగినవారు, తండ్రి వంకవారు దాయాదులు.

Your wife's people are your own relations; your mother’s people are distant relations; your father’s people are enemies (because they are co-heirs)
(See Vemana Book 11, 32. )

201. ఆలు కాదు, అది వ్రాలు.

She is not his mate but his fate.
(See Vemana Book 11, 15.)

202. ఆలు వల్లక అరవై యేండ్లు, మొగుడు వల్లక ముప్ఫయి యేండ్లు, బాలప్రాయము పది యేండ్లు.

For ten years they were children, for thirty years the husband disliked the wife, and for sixty years the wife disliked the husband.
Applied to an unprofitable and unhappy life.

203. ఆలూ మొగునిసందు పోట్లాట అద్దముమీద పెసరగీంజ వేశినంత సేపు.

A quarrel between man and wife only lasts as long as a Pesara seed stays on a looking glass.
(For Pesara see No. 32. )

204. ఆలూ లేదు, చూలూ లేదు, కొడుకు పేరు సోమలింగం.

There is neither wife nor conception, but the son’s name is to be Somalingam.
(See Nos. 526, 995, 1470, 1471.)
We have no son and yet are giving him a name. (Spaniah.)[1]
Count not your chicken: before they are hatched.

(36)

  1. Hijo no tenemos, y nombre le ponemos.