పుట:A Collection of Telugu Proverbs.pdf/50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


TELUGU PROVERBS.

195. ఆరెల మానుకింద బూరెల మాను విరగబడ్డట్టు.

Like a tree loaded with cakes falling below an Are tree.
(See Nos. 1382, 1425, 1430, 1896.)
Are is the Bauhinia Racemosa; it bears fruit like cranberries.
Great luck.

196. ఆర్చేవా, తీర్చేవా, అక్కర వస్తే ములిగేవా.

Would you comfort me, or remove my grief, or if necessary would you plunge [ into the water to save me ] ?
Asking proofs of professed friendship.
A friend in need is a friend indeed.

197. ఆర్చేవారే గాని, తీర్చేవారు లేరు.

There are comforters but no real helpers.

198. ఆలికి అన్నము పెట్టడము వూరికి వుపకారమా.

Is feeding one’s wife a benefit to the village ?
(See No. 250.)

199. ఆలిని వల్లని వానికి యీలకూరలో వుప్పు చాలదు.

For the husband who does not love his wife, there is not enough salt in the Ilakura.
(See Nos. 151, 365.)
This herb (Salsola Indica) is occasionally used as a vegetable, and is naturally very salt.
Where there is no love, all are faults.
If you want a pretence to whip a dog, it is enough to say he ate up the frying pan.

(35)