పుట:A Collection of Telugu Proverbs.pdf/49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఆంధ్రలోకోక్తిచంద్రిక.

189. ఆయం తప్పితే గాయమంత సుఖము లేదు.

If the vital parts escape, there is no comfort like that which follows a wound.
An invalid receives every attention from his friends.

190. ఆయన ముందర పోవలె.

He must die first, or
I must die before him.
An ambiguous phrase used by a bad wife.

191. ఆరగించగా లేనిది అడిగితే వస్తున్నదా.

Will a man get by begging, what was wanting in the feast ?
(See No. 598)

192. ఆరాటపు కదురు యే రాటాన బెట్టినా బర బర.

The restless spindle, to whatever spinning wheel it may be attached, rattles.

193. ఆరుగ కోశిన ముహూర్తాననే కంది కూడా కొయ్యండి.

Reap the Aruga and Kandi together in the same propitious hour.
(For Aruga see No. 89, and for Kandi see No. 32.)
Applied to hasty actions.

194. ఆరు నెలలనుంచి వాయించిన మద్దెల వోటిదా గట్టిదా అని అడిగినట్టు.

Like asking if the drum is cracked or strong, after using it for six months.

(34)