పుట:A Collection of Telugu Proverbs.pdf/47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఆంధ్రలోకోక్తిచంద్రిక

178. ఆ తుష్టికీ యీ నష్టికీ సరి.

That profit and this loss are equal.

179. ఆత్మస్తుతీ, పరనిందా, అర్థాపేక్షా, లేని మహానుభావుడికి నాకూ డబ్బు, శుద్ధశుంఠకు వాడికీ డబ్బా

Am I, an upright man, not a boaster, a fault finder, nor covetous, to have one pice, and is this great fool to have a pice also ?
(See No. 788.)
In this speech a man committed the very three faults from which he boasted he was free.

180. అత్మా రావే నూతపడుదాము అంటే, ఆదివారము రోజున అందరమూ పడుదాము అన్నదట.

When he thought of putting an end to himself, his soul said within him “Let us wait until Sunday and all drown together.”
The word “All" refers to the elements of which man is composed.
Sunday is a propitious day.
Judge well before you act.
Consideration is the parent of wisdom.

181. ఆదాయము లేకనే శెట్టి వరదబోడు.

Without [the hope of] gain, a Setti will not venture into the flood
(See No. 1902)
The Settis (merchants) are very greedy and very cowardly.

182. ఆపతి మొక్కులు, సంపతి కుంట్లు.

Vows in times of trouble, carping [ at the gods ] in times of prosperity.
( See No. 1578.)
The devil was sick, the devil a monk would be;The devil grew well, the devil a monk was he.(Latin)[1]

(32)

  1. Aegrotat daemon, monochue tunc esse volebat; Daemon convaluit, daemon ut ante fult.