పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/90

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సప్తమాంకము] సీతావనవాసము 87

లక్ష్మ : [స్వగతము] రామునిచరిత్ర మీ బాలున కెట్లు దెలియును ?

కుశు : ఓయీ, రాజా, యేలయిట్లు వందివలెఁ బొగడుచున్నావు ? రామునిశూరత్వము మాకు క్రొత్తయా ?

                     కోఁతి కొండముచ్చు లెలుఁగుగొడ్లచేత
                     జలధి గట్టించినార లాశ్చర్యముగను !
                     వన్యమృగములఁ బాలించువారు మీరు
                     మీ పరాక్రమోద్ధతికింక మేరగలదె?

లక్ష్మ : ఓయీ !

కుశు : రాజకుమారా, స్తుతిపాఠమునఁ గొంతమఱచితివి. మీరాముఁడు కాకిపైఁగూడ నస్త్రప్రయోగము గావింపలేదా ?

లక్ష్మ : [కోపముతో] ఓరి జ్ఞాన లవ దుర్విదగ్ధా, యెంతతాళుకొన్నను నీ యవినీతిని వీడకున్నావు ? రామచంద్ర నరేంద్రునిఁ దూలనాడిన నీగర్వ మిపుడే యడంచెదను. రమ్ము - నీశరాసనము సజ్యము గావింపుము.

కుశు : రాజా, యిప్పుడు క్షత్రియుఁడవైతివి. తపోవన శాంతికి భంగము గావింపవలదు. ఆ మరుప్రదేశమునకు నడువుము.

[నిష్క్రమింతురు]

_________