పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చతుర్థాంకము] సీతావనవాసము 51

                    ప్రణయపాశంబు లెట్టివో బలిమిబట్టి
                    లాగినను ద్రెవ్విపోవక సాగుచుండు,
                    లలిత బిసనాళ ఖండంబులను దెమల్ప
                    నడుమ సాగెడు సూత్రకాండములు వోలె!

        [ప్రకాశముగ] అమ్మా, యేమి సెలవిచ్చి పంపెదవు?
               సీత : లక్ష్మణా, నేఁ జెప్పిపంపున దేమున్నది?

                     అపవాదదూషిత యైన కాంతను బాసి
                              పతికీర్తిఁ బొందుట భావ్య మనుము;
                     కౌసల్యయాదిగాఁ గలుగు నత్తల కేను
                              గడుభక్తితో మ్రొక్కు లిడితి ననుము;
                     తోడికోడండ్ర నాతోడి నేస్తము నెంచి
                              కడసారి సేమంబు నడిగె ననుము;
                     చెలికత్తియలు నన్నుఁ బలుమాఱుఁ దలపోసి
                              యుమ్మలింప నిరుపయోగ మనుము;

                      ప్రజల నిఁకమీఁద మోదంబుఁ బడయుఁడనుము;
                      పతిని నెడఁబాసి యిఁక సీత బ్రదుక దనుము;
                      జన్మజన్మంబులకు రామ సార్వభౌముఁ
                      బరమపావను భర్తగాఁ బడతు ననుము.

లక్ష్మ : అమ్మా, యీ ప్రాణఘాతుకుని మన్నింపుము. [నమస్కరించును.]