పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/336

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
247 12 తెలియును తెలియవలయును.
263 21 యీయింట మీయింట
271 4 నీతాపనీరము నీవాపనీరము
273 21 కెన్నగఁడు కెన్నఁడు
273 22 నాశేల నాకేల
282 10 ఆత్మనాశనమైన ఆత్మనాశకమైన

కాంగ్రెస్‌వాలా

312 13 బంగళాలాగే బంగళాల్లాగే
312 21 కూసుకోండిమి కూర్చోండి
331 14 నదాని నవాని
333 1 మఱి జట్కామండిని పిలువుమఱి.
333 1 జట్కావాళ్ళను నర: జట్కావాళ్ళను