పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/335

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కుంభరాణా

129 3 ర్వారాంగ ర్వాంగార
132 16 వెంక: అర్చ
136 15 బిర్చకత్తెను బిచ్చకత్తెను
142 12 ప్రాణవల్లభుఁడను: స్రాణవల్లభుఁడను
142 14 భూయిష్టమయి భూయిష్ఠమయి
147 10 గారవంబు గావరంబు
156 11 ఇచట; ఇచట
179 15 అపాయకములే! అపాయకరములే
187 8 కబరారని కబర్దారని
196 19 మామంత్ర మీమంత్ర
199 6 మాకుగల మాకుల
200 2 మమ్ము మిమ్ము
200 22 యాధీనము యధీనము
201 24 చిహ్నమునకు చిహ్నమును
210 10 నెడసినట్టు నెడసినట్టి

మాధవవిజయము

224 8 పిన్నయొవఁడు పిన్నయెవఁడు
227 4 గుఱ్ఱవు గుఱ్ఱపు
227 15 క్షణమై క్షణమైన
228 3 యిల్లటము ఇల్లటము
230 21 ఎగుతాళి ఎగతాళి స
233 2 కూజాపైని మేజాపైని
233 18 శ్రమించునట్లు శమించునట్లు