పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/334

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శుద్ధిపత్రము.

_______

సీతావనవాసము

పుట. పంక్తి. తప్పు. ఒప్పు.
3 3 క్త్యావేశమ్మునఁఛత్ర క్త్యావేశమ్మునఛత్ర
5 5 రాక్షసులకు రాక్షసకుల
10 9 కింశుకముబూత కింశుకముపూత
10 12 పిశాళి పిసాళి
21 1 నిషురమైన నిష్ఠురమైన
25 12 జారన్ జాఱన్
27 6 మహాప్రభో మహాప్రభూ,
35 4 మించటకు మించిటకు
58 2 సహోదరునిగ సహోదరినిగ
58 4 వీరనాయకులాలా, వీరనాయకులారా,
63 2 సంపర్గ సంసర్గ
89 6 కొచుండినట్లు కొనుచుండినట్లు
89 23 వీక్షిం వీక్షించి
92 3 నీముదు నీముద్దు
92 18 ముద్దుకూ ముద్దుకూన
94 16 నాముదు నాముద్దు
101 22 వినరై వినరైరి.
103 21 యశ్యమేధ యశ్వమేధ
104 5 యగుట యగునఁట!