పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/327

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కృతజ్ఞత

                     బాల్యంబుననె కావ్యవనవీథి విహరించి
                                   కవికోకిలాలాప గతులు మెచ్చె;
                     సౌందర్యభావనాశబలిత చిత్తుఁడై
                                   స్వర్గతుల్య మొనర్చె స్వభవనమును;
                     కలిమికి సహజమౌ గర్వంబువిడి మిత్ర
                                   బృందహృత్పీఠిక నెక్కఁ గలిగె;
                     అర్థికి గౌరవహాని దోఁపింపని
                                   దానశిల్పములోని తత్త్వమెఱిఁగె;

                      మాటలకుఁ జేఁతలకు మాఱుపాటులేమి
                      వఱలె నీయందు రేబాలవంశచంద్ర
                      యనుచు నెల్లరుఁ బొగడంగ నలరినావు
                      రమ్యగుణమూర్తి శ్రీసుబ్బరామిరెడ్డి!

                      కత్తికిఁ గావ్యకళా సం
                      శుత్తికి మొగదారులైన మనతొంటి నృపుల్
                      ఇత్తఱి నరుదేయైనను
                      బొత్తిగ విడిపోవు మనలఁ బూర్వాభిరుచుల్.