పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/298

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

కవికోకిల గ్రంథావళి

అయ్య : [వెంకటరెడ్డితట్టు తిరిగి] కారాబూంది, అటుకులు. మైసూరుబోండా...

వెంకట : [విసుగుతో] ఇంక చదువుచాలిస్తూ. [సీరియస్ గా] సరోజనీ హల్వా, బజాజ్ వుప్పుమా, నెహ్రూ చట్నీ, గాంధీ అటుకులు తెచ్చిపెట్టు.

[రంగారావు కళ్యాణరెడ్డి ఒకరి మొకము నొకరుచూచి నవ్వుకొందురు.]

అయ్య : ఆగోడ తట్టుచూడండి. ఇంకా తిలక్, పటేలు, ఆండ్రూస్, దాస్ - పటాలపేర్లు రాలేదు - తిలక్ పగోడి, పటేలు బజ్జి, అండ్రూస్ సేమియాపాయసం తెమ్మంటారా?

వెంకట : అయ్యర్, నీఅధికప్రసంగంతోనే మాకు కడుపు నిండింది. తక్కినవాటికి చోటేది?

అయ్య : మీరేం తెమ్మన్నారండీ?

రంగా : బాదంహల్వా.

కళ్యాణ : అటుకులు.

అయ్య : [లోనికిపోవును]

రంగా : [లేచి] ఈగదిలోనకి గాలే దూరదు. పైగా పొగ ఒక విశేషం. [ (fan switch) - ఫ్యాన్‌ స్విచ్ వేయును - అది తిరుగదు] ఇది కూడా ఒక అలంకారంలాగె వుంది. [కూర్చుండును.]

[అయ్యరు రంగారావుకు కళ్యాణరెడ్డికి చెరియొక ప్లేటు పెట్టి వెంకటరెడ్డికి మూడు ప్లేటులు పెట్టును. వెంకటరెడ్డి ఆతురతతో తినుచుండును. కళ్యాణరెడ్డి మెల్లగా చిటికెడు అటుకులు తీసుకొని నోట వేసికొనును. రంగారావు స్పూను