పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/291

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

స్థలము 14 : వివాహమంటపము.

________

[తెరయెత్తఁగనే పుష్పమాలాంకృతులైన మనోరమా మాధవులు, మాలతీరాజశేఖరులు; మఱియు రాజబంధువులు పౌరోహితుఁడు తక్కుంగల ఇతర సభాసదులు అగపడుదురు.]

పౌరోహితుఁడు : [ఆశీర్వదించుచు]


                     అల యరుంధతియు వసిష్ఠునటుల మీరు
                     నిత్య మన్యోన్య మధుర దాంపత్యగరిమ
                     నాయురారోగ్య విభవసౌఖ్యంబు లొంది
                     పుత్రపౌత్రాభివృద్ధిగఁ బొల్త్రుగాత!

సంపూర్ణము.

_________