పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/290

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

మాధవ విజయము


               మాధ : ఒక్కక్షణములోన నుత్కట దు:ఖంబు
                        మఱుక్షణంబునందు మాఱుపాటు!
                        కలలువోలెఁ దోఁచుఁ గలుములు లేములు!
                        బలు తుపాను కడలి పడవ నరుఁడు.

మాల : [సందేహించుచువచ్చి] అన్నా, మాయదృష్టవశమున బ్రతికితివి. [కౌఁగిలించుకొని కన్నీరునించును]

మాధ : రాజశేఖరా, యీ ప్రియబంధు వెవ్వఁడు?

రాజ : మీ సోదరి.

మాధ : [ఆశ్చర్యముతో] నా సోదరి! నేనెవ్వఁడను?

రాజ : విజయవర్మ అన్నకుమారుఁడవు. మీతండ్రిని ఆతఁడు వేఁటలో చంపించెను. నిన్నును శిశుప్రాయమున చంపింపఁబోయెను; నన్నీ పాతాళగృహమున బంధింపఁజేసినదియు అతఁడె. ఇది యంతయు నిన్ను వధింపించి మనోరమను పెండ్లియాడుటకు చేసిన పన్నాగము.

మాధ : [ఉద్రిక్తచిత్తుఁడై కటికవానిచే గొడ్డలి పెరుకుకొని] ఓరి దుర్మార్గుఁడా, చచ్చితివి. చచ్చితివి. [పరుగెత్తును]

తెరపడును

_______