పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/234

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మాధవ విజయము


సమ : ఇంకను మన చేయి దాఁటలేదు.

విజ : సమరసేనా, పొమ్ము. పొమ్ము. చెల్లాచెదరైన నాభావములను ఏకాంతమున చిక్క బట్టవలయును.

సమ : మరల దర్శించెదను. [నిష్క్రమించును]

విజ : ఉపకరణ సమీకరణమునందు పొరపడితిని. పొరపాటు మానవ సహజము. ఇందు విధిచేష్టయేమి?

                     మానవుఁడైనవాఁడు పదిమాఱులు యత్నము సల్పియున్ జయ
                     శ్రీని వరింపఁడేని చలచిత్తులు ప్రాప్తమటండ్రు దానినిన్;
                     మాన యుతుల్ తదుక్తిని బ్రమాణముగాఁ గయికోరు; చూచెదం
                     గాని యదృష్టమే యొకటి గల్గిన, దానికి నాకు యుద్ధమే!

[ఏవగింపుతో] ఆ! తూ - విధి - విధి.

[తెర జాఱును]

________