పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

20. కవికోకిల గ్రంథావళి [ద్వితీయాంకము

ను గొట్ట బచ్చెనకోల కావలయునా?

                    కాయల్గడ్డలు మెక్కు బక్కరుసులం గారించు దైతేయులన్
                    మాయింపన్ యశమౌనె? నీవలుగఁగా మాయావియౌ యింద్రజి
                    త్తో, యుద్ధంబునఁ గుంభకర్ణ ముఖ దైత్యోత్తంసులో వార ! లే
                    లాయీపూనికి? లక్ష్మణా, యసురఁగూల్పన్‌నన్నుఁబుత్తెంచుమా

రాము : వత్సా శత్రఘ్నా, నీపలుకులు ముద్దులొలుకుచున్నవి. నీవే యాలవణాసురుని వధియింపఁ బోయెదవులెమ్ము.

శత్రు : ప్రసాదము.

మునులు : మహాప్రభూ, మాగుండెలు కుదుటఁ బడినవి.

రాము : తాపసులారా, యిఁక మీ మునిపల్లెకుఁ బొండు.

      1 - ముని : శ్రీరామచంద్ర, నీవే
                    యీ రాజ్యము నేలవయ్య యీతి రహితమై
                    ధారాళ సౌఖ్యములు చే
                    కూఱఁగ జనులెల్ల సతముఁ గుతుకము నొందన్ !

[యవనిక జారును.]