పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/213

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

నాటకపాత్రలు

________

పురుషులు

శాంతవర్మ వసంతపురాధిపతి.
మాధవవర్మ శాంతవర్మగారి సాకుడు బిడ్డ.
రాజశేఖవర్మ శాంతవర్మగారి కుమారుఁడు.
విజయవర్మ హోమనగరాధిపతి.
సమర సేనుఁడు సేనాధిపతి.
అచ్యుతవర్మ సుబేదారు.
లతీఫ్‌సాహెబు పాతాళగృహద్వారపాలకుఁడు
పరిచారకులు, భటులు, ద్వారపాలకులు.

- స్త్రీలు. -

_______

యశోధర శాంతవర్మగారి భార్య.
మనోరమ శాంతవర్మగారి కుమారిక.
మాలతి విజయవర్మగారి అన్నకూఁతురు.