పుట:2015.392383.Kavi-Kokila.pdf/17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

14. కవికోకిల గ్రంథావళి [ప్రథమాంకము

                    నెవరెఱుంగక పొదరింట నేను సొచ్చి
                    సింహగర్జల మిమ్ము వంచింపలేదె ?

సీత : ముగ్ధములైన తాపసకన్యకల బెదరుచూపులు ఆర్యపుత్రును కామెతలైనవి కాఁబోలు.

రాము : సీతా, యా దినములు మఱచినను మఱపురావు.

సీత : ప్రాణవల్లభా, ఆ వనప్రదేశములు మఱొకమాఱు దర్శించి వత్తము.

రాము : అటులనే పోవుదము లెమ్ము.

సీత : [స్వగతము] ధన్యను.

రాము : ఇఁక నంత:పురమున కేఁగుదము.

                    పశ్చిమాద్రికి డీకొని పగులవాఱి
                    యర్కుఁడను నావ సాంధ్య రాగాబ్ధియందు
                    నల్లనల్లన మునుఁగంగ నా యుదంత
                    మవనిఁ దెలుపంగ ననఁ బక్షు లఱచి పఱచు.

సీత : ఊర్మిళా.

ఊర్మి : ఇదిగో ! వచ్చుచున్నాను.

[అందఱు నిష్క్రమింతురు.]

____________