పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/546

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

595


శ్లో.

మారీచగర్వోపహారం మునీశం
మున్యంగనాశాపవిమోచనంచ,
పాపౌఘతూలాగ్నినిభాత్మరూపం
వందామహే శ్రీరఘురామచంద్రం.

6


శ్లో.

వేదాంతవేద్యం ఖరదూషణఘ్నం
శాఖామృగేంద్రేష్టఫలప్రదానం,
కారుణ్యసింధుం కమలాయతాక్షం
వందామహే శ్రీరఘురామచంద్రం.

7


శ్లో.

నాగేంద్రతల్పం పితృవాక్యపాలం
మార్తాండవంశార్ణవశీతభానుం,
ధాత్రీసుతామానసకంజమిత్రం
వందామహే శ్రీరఘురామచంద్రం.

8


శ్లో.

శ్రీపల్లివంశాబ్ధిసుధాకరేణ
శ్రీపార్వతీశాఖ్యకవీశ్వరేణ,
రామాష్టకం యఃపఠతే మనుష్యః
సతతం సమోక్షం లభతే హి సత్యం.

9

రామలింగాష్టకము

శ్లో.

గౌరీనాథ మనంగదర్పహరణం శ్రీకంఠమిందూల్లన
న్మౌళిం చంద్రదివాకరాగ్నినయనం నాగేంద్రభూషోజ్వలం,
సారంగాంచితపాణిపద్మ మనఘం దేవౌఘసంపూజితం
శ్రీ[1]గుచ్ఛాద్రిపురాధివాసమనిశం శ్రీ రామలింగంభజే.

1


శ్లో.

గంగాశుభ్రతరంగచంచలజటాజూటత్రిశూలాన్వితం
నాగేంద్రాజినసంవిశత్కటితటం నాగోజ్వలత్కుండలం,

  1. గుచ్ఛాద్రి = గుత్తికొండ