పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/411

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

406

భక్తిరసశతకసంపుటము


దేహము లేదు చూడు హరి దీనులపాలిటివాఁడు సంతతో
త్సాహత నేఁడు శ్రీహరి...

13


చ.

సిరులు చెలంగు లోనిరిపుచేష్ట లణంగు మహోగ్రకాలకిం
కరభయము ల్దొలంగు సుకరమ్ముగ సంపగ లిం పెసంగు దు
ర్భరభయము ల్దలంగు వివరమ్ముగ ముక్తి గలుంగు కల్మషో
త్కరములు ద్రుంగు శ్రీహరి...

14


ఉ.

సారెకు సారెకున్ దనుజసంహరుదివ్యకథామృతంబు వే
సారక క్రోలుడు న్వినుచు సంతత మచ్యుతదివ్యమంగళా
కారము ధారణావశతఁ గట్టిగ నాత్మను జేర్చి భక్తిబో
ధారత గల్గి శ్రీహరి...

15


చ.

నిరుపమ నిత్య నిర్విషయ నిర్గుణ నిర్మల నిర్వికల్ప ని
ర్జర నిగమాంగ నిర్మమ నిరంజన నిశ్చల నిర్వికార ని
ర్భరణ నిరావలంబ నిరుపద్రవ నీసుగుణమ్ము లెంతు స
త్వరముగ నంచు శ్రీ హరి...

16


చ.

బలి జన కాంబరీష ధ్రువ పార్థ విభీషణ భీష్మ దాల్భ్య పి
ప్పల హనుమ త్పరాశర సుపర్ణ గజేంద్ర వసిష్ఠ వత్స దే
వల శుక నారద ప్రముఖభాగవతోత్తములం దలంచినం
దలఁగక మెచ్చు శ్రీహరి...

17