పుట:2015.370800.Shatakasanputamu.pdf/329

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సీ. చిడిముడి హేమకశిపుఁడేడిరాచక్రి
               స్తంభంబులో నని చఱచినపుడు
     పటపట స్తంభంబు పగిలి భీకరకారా
               ళముఖము నిశితనఖములుఁ గ్రకచ
     కఠినదంష్ట్రలుచిఱు కన్నులు కొద్దినె
               న్నడుమును జొక్కపునిడుదవాల
     మలర నృసింహమై వెలసి కీలార్చి వి
               పక్షుని పెనుకళేబరముఁ జించి
గీ. రక్తధారలు గురియ నాగ్రహము మెఱసి
     నట్టినీ శౌర్య మెన్నఁగా నజుని వశమె?
     సురుచిరాకార ఉన్నవపురవిహార
     రాజగోపాల రాధామనోజఖేల.14
సీ. చిఱుతపాదములును జిన్నారిబొజ్జయుఁ
               గుఱచకర్మములు గులుకుమోము
     నిద్దంపుఁజెక్కులు కొద్దియంగుళములు
               కరకమండలము వ్యాఘ్రాజినంబు
     నారముంజియు గోఁచి యాతపత్రంబును
               యజ్ఞోపవీతంబు నక్షమాల
     యునుధరియించి వామనుఁడవై బలిని బ
               దత్రయభూమిని దాన మడిగి
గీ. యవని దివి రెండుపదముల నాక్రమించి
     యొక్కపాదంబుఁ దలమీఁదఁ ద్రొక్కితౌరా
     సురుచిరాకార ఉన్నవపురవిహార
     రాజగోపాల రాధామనోజఖేల.15