పుట:2015.329863.Vallabaipatel.pdf/79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

72

వల్లభాయిపటేల్

సంపూర్ణారోగ్యముతో దేశసేవానిరతితో మీరు దానినిఁ బూర్తిచేయఁ గలుగుదురుగాక!

పండిట్ పంత్ః-

"సర్దార్‌పట్ల నా కశేషభక్తి. ఆయన యన్నచో నా కమితగౌరవము. ఆయన ధైర్యసాహసములకు, దృఢసంకల్పమునకు నమోవాకములు. స్వార్థరహిత జాతీయసేవకుఁడు."

యూసఫ్ మెహరాలీః-

ఆధునిక భారతదేశచరిత్రలో రాఁగల ప్రముఖులలో సర్దా రొకఁడు. దాదాభాయి, ఫిరోజషా, గోఖలే, తిలక్, మహమ్మదాలీ, చిత్తరంజన్ దాస్, ఆన్సారీలతోఁ దులతూఁగు కర్మవీరుఁడు.

"కాని యాయన గొప్పతనము వేరొకవిధమైనది. నిర్మాణశాలిగా ననన్యప్రతిభయే యాయనలోని విశిష్ట లక్షణము.

"మాటలోఁజేతలో నిష్కపటి. నిష్కర్ష తత్వముగలవాఁడని యాయనపేరు మన రాజకీయపదజాలములోనికి బ్రవేశించినది."

యస్. కె. పాటిల్ః-

"నిర్దుష్టమై, విశిష్టమైనవిధముగాఁ దక్షణమే నిర్ణయించ గల భారత రాజకీయవేత్త యెవరని యడిగిన నొక్క క్షణమైన నాలోచించకుండ నేను సర్దార్ పటేలని యందును.

"ప్రపంచ జ్ఞానములో నితరులకుఁ బైచేయి, నిష్కపటి, కర్మవీరుఁడు."