పుట:2015.329863.Vallabaipatel.pdf/107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

100

వల్లభాయిపటేల్

వలెఁ గాన్పించవచ్చునుగాని యాయన మనస్సు వెన్నకంటే మెత్తనిది. ఆయనహృదయము చంద్రశిలకంటె స్నిగ్దమైనది.

ఆయన యీ విశిష్టతయే యాయనకు భారతదేశ రాజకీయరంగములో నేఁ డింతటి ప్రముఖస్థానమును సంపాదించినది. కాని రాజకీయరంగములోఁగంటెఁ బ్రజాసామాన్య హృదయములో నాయన కధికస్థానము కలదు.

ఆయన న్యాయవాదివృత్తిని జేసియుండవచ్చును. రాజకీయవేత్తగా రాణించవచ్చును. కాని తన తాతముత్తాతలవలె నాయన స్వభావసిద్ధముగా సామాన్య కర్షకుఁడు. సామాన్య గ్రామీణుఁడు. అందువల్లనే యాయన కర్షకులను గ్రామీణుల నర్థము చేసుకోఁగలఁడు. వారుకూడ నాయన నర్థము చేసుకోఁగలరు.

పండితనెహ్రూ "నా సన్నిహితుల బృందము మధ్యనే నే నేకాకి"నని చెప్పియున్నాఁడు. ఇది సర్దార్‌పటేల్ కణుమాత్రమైన వర్తించదు. ఆయన సామాన్య ప్రజల దృష్టిలో, ముఖ్యముగాఁ గర్షకుల దృష్టిలో - నన్ని సమస్యలను జూడఁ గలఁడు. వారిలో నొకఁడుగా, లీనమైపోగలఁడు. వారి కష్ట సుఖముల నాశ నిరాశలను బంచుకోగలఁడు.

ఇదే భారత కర్షకలోకము - ముఖ్యముగా గుజరాతీల కర్షకలోకముపై - నాయనకుఁగల ప్రాబల్యమునకుఁ గీలకము.