పుట:2015.328620.Musalamma-Maranam.pdf/9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

సీ. అంచ తేజీ నెక్కి యలరు సామిని జేరి
    చదువుల గొంతియై చాల వెలిఁగెఁ
జిలువల యెకిమీని సెజ్జఁ బండెడువని
    చెలువయై కలుముల చేడె యయ్యె
గిత్తతత్తడి రౌతు కేల్గేలఁ గీలించి
    బుత్తి ముత్తుల నిచ్చు సత్తి యయ్యె
ముగురు సాములకును మొదలింటి వెలుఁగయి
    యట్టిట్టి దనరాని యవ్వ యయ్యె

[1]తే. నచలసంభూత, సదయ హృదంబుజాత,
     నిర్గుణోపేత, పరిపూర్ణ, నిత్యపూత,
     వాఙ్మనోతీత, సుగుణసంపత్సమేత,
     పార్వతీమాత, మదభీష్ట వరము లీత. 6

క. అమ్మా! మీకృప నేఁ బ
    ద్యమ్ముల రచియింపఁ గడఁగి, తప్పొప్పుల భా
    రమ్మొడి గట్టెద మీ కన
    యమ్మును ననుఁ బ్రోవ వమ్మ, యభవునికొమ్మా. 7

శా. ప్రాహ్నంబందు నభంగశోణమయతన్ బ్రహ్మన్ విడంబించి, మ
     ధ్యాహ్నంబందుఁ బ్రచండధీధితుల రుద్రప్రక్రియంబొల్చి, సా

  1. పాఠాంతరము:
    తే. ఆశ్రితవ్రాత, సదయహృదంబుజాత,
    నిర్జరోపచితిప్రీత, నిత్యపూత,
    వాఙ్మనోతీత, సుగుణసంపత్సమేత,
    భువనమాత, భూభృజ్ఞాత, ప్రోచుఁ గాత.