పుట:2015.328620.Musalamma-Maranam.pdf/9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


సీ. అంచ తేజీ నెక్కి యలరు సామిని జేరి
    చదువుల గొంతియై చాల వెలిఁగెఁ
జిలువల యెకిమీని నెజ్ఁజ బండెడువని
    చెలువయై కలుముల చేడె యయ్యె
గిత్తతత్తడి రౌతు కేల్గేలఁ గీలించి
    బుత్తి ముత్తుల నిచ్చు సత్తి యయ్యె
ముగురు పాములకును మొదలింటి వెలుఁగయి
    యట్టిట్టే దనరాని యవ్వ యయ్యె

[1]తే. నచలసంభూత, సదయ హృదంబుజాత,
     నిర్గుణోపేత, పరిపూర్ణ నిత్యపూత,
     వాజ్మనోతీత, సుగుణసంవత్సమేత,
     పార్వతీమాత, మనభీష్ట వరము లీత. 6

క. అమ్మా! మీకృప నే బ
    ద్యమ్ముల రచియింపఁ గడఁగి, తప్పొప్పుల భా
    గమ్మొడి గట్టెద మీ కన
    యమ్మును ననుఁ బ్రోవ వమ్మ, యభవునికొమ్మా. 7

శా. ప్రాహ్నంబందు నభంగశోణమయతన్ బ్రహ్మన్ విడంబించి, మ
     ధ్యాహ్నంబందుఁ బ్రచండధీధితుల రుద్రప్రక్రియంబొల్చి, సా

  1. పాఠాంతరము: తే. ఆశ్రతవ్రాత, సదయహృదంబుజాత, నిర్ణరోపచితిప్రీత, నిత్యపూత, నాజ్మ నొతీత, సుగుణసంవత్సమేత, భువనమాత, భూభృజ్ఞాత, ప్రోచు, గాత.