పుట:2015.328360.Andhra-Mahaniyulu.pdf/82

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
79
వెలుగోటి యాచమనాయఁడు

               కందనవోట్రాజు గడితిమ్మరాజు
               కాలువ రాజులు కడపరాజులును
               పాళెలరాజులు పంటరాజులును
               శ్రీపతిరాజు కైజీతంపుదొరలు
               జూపల్లివారు దేసురిరెడ్ల తెగలు
               మామమూర్తెప్ప గుమారరంగయ్య
               పామినాయనివారు బలుబూరివారు
               మండువవారు కంబము కొండవీటి
               కొండపల్రెడ్లు నంకుశరావువారు
               ... ... ...
               మాదనసేపెరుమా మొదలారి
               మొద లైనగురిదొరల్ ముందర నడువ
               కదనరంగమునకు కదలి పోవుటకు
               నేఁడెనిమిది వేల యెలగోలుప్రజల
               ... ... ...
               చివగడల్ కైదువుల్ సెలవు సేయించి
               సవరణతో నేరు జాలకప్పించి
               భ్రమసిన పడమటిపాళెంబుమీద
               దుమికి హుటాహుటి దొక్కొనినడువ
               అమ్ములచేత చేయమ్ములచేత
               దుమ్ములచేత దోదుమ్ములచేత
               బల్లెలచేత తుపాకులచేత