పుట:2015.328360.Andhra-Mahaniyulu.pdf/81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
78
వెలుగోటి యాచమనాయఁడు

               కదలి వచ్చి విజయగరుఁడాద్రినెక్కి
               రామభద్రగజాధిరాజంబు నెక్కి
               రామభద్రకుమారరత్నంబు గొలువ
               మతిశాలి పురుషోత్తమయ నరసప్ప
               జతగూడి నగరిమదాశీల్ గనుక
               యెదు రెచ్చరించుడు నేకపార్శ్వమున
               మదగజం బెక్కి సమ్మదమున నడువ
               అస్తెప్పయళగప్ప యాప్తు లై యొక్క
               మస్తేన్గుపై నెక్కి మక్కువ నడువ
               రాజులు మన్నీలు రౌతులు దొరలు
               తేజీల పై నెక్కి ధీరు లై కొలువ
               చేరున నొక గంధసింధురం బెక్కి
               యారామ దేవరాయలు చనుదేర
               తరతరమ్ములకును తగ లైనకతన
               నెఱనమ్మఁ దగినకోనేటి కొండ్రాజు
               కట్టరంగపరాజు కస్తూరిరాజు
               మిట్టపాళెంపు సంపెటనాగరాజు
               రామరా జలయౌకు రఘునాథరాజు
               మామ ఓబలరాజు మనుబోలురాజు
               శ్రీరంగపతిరాజు శ్రీగిరిరాజు
               వీరరాఘవరాజు విఠ్ఠలరాజు
               నందేలచిట్రాజు నారపరాజు