పుట:1857 ముస్లింలు.pdf/299

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

45. 46. 47. 48. 49 50.

Muslim India, Md. Nomani. Kitabistan, Allahabad, 1942 Muslim Politics in Sindh (1938-1947), Md. Qasim Soomro, Pakisthan, 1989 Muslim Rule In India, V D Mahajan, 1970 Muslim Rule in India : The Assessment of British Historian, J.S. Grewal, OUP, 1970 Muslims and Freedom Movement In India, K. Chabuey, Allahabad, 1990 Muslims and India’s Freedom Movement, Shan Muhammad, IOS, 2002 Muslims In India - S.Abul Hasan Ali Nadwi, Lucknow, 1980 Muslims In India, A Biographical Dictionary (2Vols.) - Ed. by Naresh Kumar Jain, New Delhi, 2001 Role of Indian Muslims in Struggle for Freedom, Ed. by PN Chopra, 1979 Saiyed Ahamed Shahid, Mohiuddin Ahmed, AIRP, Lucknow, 1980 The Great Mutiny India 1857, Christopher Hibbert, Penguin, 1980 The Role of Minorities In Freedom Struggle - Ed. A. Ali Engineer, 1986 The Seopy Mutiny and the Revolt of 1857- R.C.Majumdar, Calcutta, 1957 Who is Who Indian Martyrs (3 Vols.) ,PN Chopra, 1973 Who’s Who Freedom Struggle in AP, (3 Vols. ) Dr. Sarojini Regani, 1982 Dehi 1857, Sie Henry W. Norman and Mrs. Keith Young, Low Price Publications, Delhi, 2001. The Penguin 1857 Reader, Edited by Promod K. Nayar, Penguin Books, 2007 Bahudur Shah II and The War of 1857 in Delhi with Its unforgettable Scenes, Mahdi Husan, M N Publishers and Distributors, New Delhi, 1987 Lucknow 1857, Roshan Taqui, New Royal Book Co. Lucknow, 2001 Hindu-Mus;im Question and Our Freedom Struggle, Vol. I, KM Asharaf, Sunrise Publications, 2005 Communal Politics, Rampunyani, Sage Publications, New Delhi, 2003 The Heroes of Cellular Jail, SN Aggarwal, Rupa & Co, New Delhi, 2006 Brief History of Andhra Pradesh, Ed. by Mohd.Abdul Waheed Khan, State Archives, Govt. of AP, Hyderabd, 1972. The Freedom Struggle in Hyderabad, Volumes I,II, III, and IV, Govt. 296