పుట:1857 ముస్లింలు.pdf/298

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఆధార గ్రంథాలు - పత్రికలు ఆంగ్ల గ్రంథాలు:

01. 1857 the Great Rebellion, Ashok Mehatha 02.20 Great Women of India, Ed. by AP Sarma, Prasant, New Delhi, 2003 03.A Concise History of The Indian People, H.G Rawlinson, OUP, 1950 04. The Indian Mutiny, G B Malleson, London, 1906. 05. A Narrative of the siege of Delhi 1857, Chrles John Griffiths, London, 1910 06. A Survey of Indian History, K M Panikkar, Bombay, 1977 07. An Advanced History of India, RC Majumdar, Macmillan, Madras, 1996. 10. Eighteen Fifty Seven, Surendra Nathsen, Govt. of India Publications, 1957 12. Eminent Muslim Freedom Fighers, G.Allana, Delhi, 1993 13. Encyclopaedia of Muslim Biography ( 2Vols.), Ed. By N. Kr. Singh, APH Publishing Corporation, New Delhi ,1979 14. Explosion In A Sub Continent, Ed. by Robin Blackburn, Penguin, 1975, 15. Freedom Fighters of Indian Mutiny 1857, MP Srivastawa, Allababad, 1997 16. Freedom Movement and Indian Muslims, Santimoy Ray, PPH, 1983 17. Highlights of the Freedom Movement in AP, Sarojini Regani, 1972 18. History of Freedom Movement in India, RC Majumdar, Calcutta,1962 19. History of Freedom Movement in India, Tara Chand, NewDelhi, 1992 20. History of India, E. Marsden, Macmillan and Co Ltd, London, 1944 21.History of The Deccan, 2Vols. , GDE Gribble, New Delhi, 1990 22. How India Struggled for Freedom, Gopal Ram, Bombay, 1967 23. India’s Struggle for Independence, Bibin Chandra, Penguin,1997 22. Indian Muslims : A Political Boigraphy, Gopal Ram, Bombay, 1959 25. Indian Muslims, M. Mujeeb, Munshiram Manohar Lal, New Delhi, 1967 36. Mopilla Muslims of Kerala - Ronald E Miller, Orient Longman, 1976

295