పుట:10049upanyaasans033612mbp.pdf/17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


గ మాటలాడుట-సత్యముగ ప్రవర్తించుట- వీటిని బట్టి పరిశుద్దుడైన పూరుషుని కలసికొనును.

                   ----

       4 యెహూదిశాస్త్రములో
    అనగా బైబిలులో పూర్వభాగములో
        మోజెస్ అనెడిఘన్ దర్శి
   యాత్రాపుస్తకములో వ్రాసినది.
                    -----

   1 త్వం నిజపితరం మాతరం చసంమన్యస్వ. తేన తవప్రభు: పరమేశ్వరో యందేశంతుభ్యం దాస్యతి, తస్మిక్ దేశేతవదీఘన్ కలం ఆయుర్భవిష్యతి, తస్మిన్ దేశేతవదీఃఘన్ కాలం ఆయుర్భవిష్యతి- నరహత్యాం మాకార్షీ:- ప్రదారాస్ మాగచ్చ- చౌర్యంమాకాషీకా:- స్వస్యనమీపవాసివో జాయాయాంవా దాసేవా దాస్యాంవా గవివాగదన్ భ్"ఏవా కస్మించ్చిద్వస్తుని లోభం మాకార్షీ:-