పుట:10049upanyaasans033612mbp.pdf/15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


               పరిష్టపర్వము.
    ప్రజ్భవస్వా మ్యధాచఖ్యా
    వహింసా ధమన్ ఆదిమ:|
    దింతనీయ శ్ముభోదర్కో
    యధాత్మని తధా పరే||
                    ----
  3 చీనాదేశపు కాన్ ఫిస్ క్యుయస్
       అనుఋషి చెప్పినది.

తల్లిదండ్రులయందు భక్తియుంచుము. ఆనుజమ్మలయందు ప్రేమ యుంఛుము. ఋజుమాగన్ ముగా నుండుము. నీకున్నది ఎక్కువవా సమర్పించుము. అన్యులయొక్క దుష్కమన్ మున్ బయటబెట్టకుము. నీయొక్క అధిక్యమును గురించి యెంచకుము. అన్యులయొక్క బాగునుగురించి సంతోషించుము- లోకులకు వచ్చెడి ఆపదలనుగురించి కనికరించుము. అనగా సహాయము చేయుము. పురుగులకు సయితము,