పుట:10049upanyaasans033612mbp.pdf/14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


     అహింసా సత్య మస్తేయం
     బ్రహ్మచర్యం ప్రకీతిన్ తమ్|
     ఏతాని మానసా న్యాహు
     ర్వ్రతానితు ధరా ధరే
                       -----
          

        2బౌద్ధ శాస్త్రము
           ----
      2 శాక్యబుద్ధుడు చెప్పినది|
  ప్రాణహరణము- వ్యభిచారము-అబద్ధమాడుట- ఒకరి వస్తువునుకాంక్షించుట-

అసూయ.ఇవిపరిహరించ తగినవి-

 స్వెకరించ తగిన వేమనగా- ధమన్ ము చేయుట- సౌలభ్యము- దయ- అన్యులను తనవలె చూచుకొనుట, ఇవి స్వీకరించ గగినవి.
           2 ప్రభావస్వామియనెడు
             జైనఋషి చెప్పినది.