పుట:10049upanyaasans033612mbp.pdf/13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


యోనృత మభివదతి||
      శితైత్తిరీయోపనిషత్తు.
ధమన్ంచర| ధమాన్ త్పరంనాస్తి| ధమన్
స్సర్వేషాం భూతానాం మధు|
          4 మను:
  ధృతి: క్షమా దమోస్తేయం
  శౌచ మిన్ద్రియనిగ్రహ;|
   ధీర్వి ద్యాసత్య మక్రోధో
   దశకం ధమన్ లక్షనమ్||
       5 భారతము- శాంతి||
    ఆక్రోధ స్సతవచనం
    సంవిభాగశి క్ష్సమా తధా|
    ప్రజన స్స్వేషు దారేషు
    శౌచ మద్రోహ ఏవచ|
    ఆజన్ వం భృత్యభరణం
    నవైతే సార్వవణిన్ కా:|
            6 రాఘవపురాణము