పుట:10031upanishhats033596mbp.pdf/71

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
                           (5)
ప్రాకృతునకు నీపదవి 65
ఫలముగలుగకున్నే 82
భారమునీదే 46
భావనలోనేతలఁచి 24
భూరినమస్కారము 23
మంగళముత్తుంగగుణ 112
మహిమముఁదెలియన్ 34
మాయందుదయ సేయవే 80
మునుమున్నొకఁడే సుమీ 90
మోదించివినరయ్యా 2
లోనేయున్నాఁడు 59
వందే౽హం దేవం 103
వదలునే భవపాశము 67
వరధీరుండెవ్వాఁడో 53
వానికే యీవందనము 31
వానిఁగన్గొన నెంతవారము 9
వానివలన విశ్వముపుట్టున్ 61
వినరయ్య జనులార 11
వినుఁడమృతతనయు 26
వినుఁడీ నిగమాంత వేద్యంబున్ 12
విన్నవించుటకు విదితము 22