పుట:10031upanishhats033596mbp.pdf/70

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
                            (4)
నరుండ మృతగలిగనున్ 81
నిక్కమె పెంపెక్కుఁగాక 35
నిత్యానందమయా 78
నిదురమేల్కనరయ్యా 52
నీకేనమోవాకమయ్యా 47
నీ నానాసద్గుణములకు 96
నీమాయ తెమలింప 56
నీయతరంబేజేయ 111
నీవెకారణంబవు 72
పండితులెఱిఁగిన 17
పట్టు వడుఁజుమీ 101
పరమపురుషుఁడొక్కఁడెరా 16
పరమబ్రహ్మముఁదెలియవలెనదే 93
పరావరతే మంగళమ్ 104
పరావరునిరూపముఁగన నంతనె 76
పరికింపఁగ విశ్వరూపమె 68
పరికింపరెచతురులార 49
పరఁడగువానికి సరిగలఁడే 73
పాలింపవేయనఁజాలుదుమే 102
పొలుపైనగోవున్నది 81
ప్రణయమున విచక్షణులు 28