పుట:10031upanishhats033596mbp.pdf/68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
                           (2)
ఆలకింపఁదగునదియిదియే 42
ఇందఱు నెఱుఁగరుగా 70
ఇం పైనదిసూవె 89
ఇదిగాదదిగాదు 97
ఇదియొక యధ్వరము 109
ఈనదిమాయామయమైనది 40
ఈశానీగతియేప్రాపగు 110
ఉదారుఁడవుగావే 54
ఉన్నాఁడెందున్ 83
ఉరుభూతమునూర్పు లె 98
ఎంతవాఁడవయ్యా 48
ఎన్నఁదరమె 66
ఏకమైనయాత్మ 106
ఏమందుమయ్యా 6
ఓయధీశ యీవిచిత్ర 86
కనుంగొనవలెన్ 44
కరుణింపవే ఓసామి 30
కలుగదుగా కలుషము 20
కల్ల గాదువినరయ్యా 19
కష్ట ఫలములే కర్మములు 69
కానరే యీకల్యాణము 45