పుట:10031upanishhats033596mbp.pdf/67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


శ్రీ

ఉపనిషత్సార గీతముల

సూచిక.

అందమైన బ్రహ్మవాదము 92
అందే యానందము 33
అతఁడే గతిగా 85
అతివాది యగునే 75
అదె పరమాకాశము 100
అదె యమృతపదవి 60
అనంతానందునిన్ 1
అన్నియు నాతనివే 108
అమితమహిమునకు 15
అతనికేఁ జేతునతుల 7
అతనిదే చుమీ 51
ఆదరింపవయ్యా 38
ఆదీబ్రహ్మమొక్కఁడే 105
ఆనందమయుఁ బరమాత్ముఁ 77
ఆనం దానుష్ఠానప్రదమగు 27
ఆనందింపవే - ఓమనసా 37
ఆనాడొక్కండే 99
ఆయాత్మతోచుటే 58