పుట:.Kalidasa-Charitra by chilakamarthi lakshminarasimham.pdf/7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________


22 త్వమేవాహాతమ్

23 కాళిదాసుని బుద్ధికుశలత

24 కాళిదాసుని శాస్త్రజ్ఞానము

25 నవనవ

26 చకొరకు

27 సమస్యా పూరణము

28 కందుకవర్ల నము

29 నేరేడు పండ్లు

30 రేపో పెరుగు శ్లోకము

31 జవుల కానుక

32 అమావొస్య పూర్ణిమ యగుట

33 వేద వేదోంగసారము

34 జూదముమీఁదీ యాస క్రిఁ బోగొట్టుట

35 రావే రావే

36 ఓం టం టం టం

37 యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రమ్

38 అశ్వినీ దేవతల వైద్యము

39 చంద్రబింబనర్ల సము

40 జాతిపలక

41 బ్రహ్మ రాక్షసుఁడు

42 కుంపటి

43 అల్లాళ రాజు

44 మరణ వర్ల నము

45 కికూతకు భయపడిన స్త్రీ