పుట:.Kalidasa-Charitra by chilakamarthi lakshminarasimham.pdf/1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డదిస ర్వ స్వా మ్య ము లు

గ్ర o ధ ప్ర కా శ కు ల వి

పు న ర్ము ద్ర ణ

1 ఫి బ్ర వ రి 1 9 5 6

రా జే శ్వ రి ప్రె స్

రా జ మం డ్రిమూల్యం 2-0-0