పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

వందే శివం శంకరమ్వందే శంభు ముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం
వందే పన్నగ భూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిమ్,
వందే సూర్య శశాంక వహ్నినయనం వందే ముకుంద ప్రియం
వందే భక్త జనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్. ||1||

వందే సర్వజగద్విహారమతులం వందే౽న్ధకధ్వంసినం
వందే దేవ శిఖామణిం శశినిభం వందే హరే ర్వల్లభమ్
వందే క్రూరభుజంగ భూషణధరం వందే శివం చిన్మయం
వందే భక్త జనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్. ||2||

వందే దివ్యమచిన్త్యమద్వయమహం వందే౽ర్క దర్పాపహం
వందే నిర్మల మాదిమూల మనిశం వందే మఖ ధ్వంసినమ్
వందే సత్యమనన్త మాద్యమభయం వందే౽తిశాన్తాకృతం
వందే భక్త జనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్. ||3||

వందే భూరథ మంబుజాక్షవిశిఖం వందే శ్రుతీఘోటకం
వందే శైల శరాసనం ఫణిగుణం వందేబ్ధితూణీరకమ్
వందే పద్మజనారథిం పురహరం వందే మహాభైరవం
వందే భక్త జనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్. ||4||

వందే పంచముఖాంబుజం త్రినయనం వందే లలాటేక్షణం
వందే వ్యోమగతం జటాసుముకుటం చంద్రార్ధ గంగాధరమ్
వందే భస్మకృత త్రిపుండ్ర నిటలం వందే ష్టమూర్త్యాత్మకం
వందే భక్త జనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్. ||5||

వందే కాలహరం హరం విషధరం వందే మృడం ధూర్జటిం
వందే సర్వగతం దయామృత నిధిం వందే నృసింహాపహమ్
వందే విప్రసురార్చితాంఘ్రి కమలం వందే భగాక్షాపహం
వందేభక్త జనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్. ||6||

వందే మంగళ రాజతాద్రి నిలయం వందే సురాధీశ్వరం
వందే శంకర మప్రమేయ మతులం వందే యమద్వేషిణమ్

శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf