పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

మృడః పశుపతి-ర్దేవో మహాదేవో౽వ్యయో హరిః
పూషదంతభి-దవ్యగ్రో దక్షాధ్వరహరో హరః || 12 ||

భగనేత్రభి-దవ్యక్తో సహస్రాక్ష-స్సహస్రపాత్
అపవర్గప్రదో౽నంత-స్తారకః పరమేశ్వరః || 13 ||

ఏవం శ్రీ శంభుదేవస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ||
ఇతి శ్రీ శివాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రరత్నం సమాప్తమ్ |