పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రంశివో మహేశ్వర-శ్శంభుః పినాకీ శశిశేఖరః
వామదేవో విరూపాక్షః కపర్దీ నీలలోహితః || 1 ||

శంకర-శ్శూలపాణిశ్చ ఖట్వాంగీ విష్ణువల్లభః
శిపివిష్టోం౽బికానాథః శ్రీకంఠ భక్తవత్సలః || 2 ||

భవ-శ్శర్వ-స్త్రిలోకేశః శితికంఠః శివాప్రియః
ఉగ్రః కపాలీ కామారి రంధకాసురసూదనః || 3 ||

గంగాధరో లలాటాక్షః కాలకాలః కృపానిధిః
భీమః పరశుహస్తశ్చ మృగపాణి-ర్జటాధరః || 4 ||

కైలాసవాసీ కవచీ కఠోర-స్త్రిపురాంతకః
వృషాంకో వృషభారూఢ భస్మోద్ధూళితవిగ్రహః || 5 ||

సామప్రియ-స్స్వరమయ-స్త్రయీమూర్తి-రనీశ్వరః
సర్వజ్ఞః పరమాత్మా చ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః || 6 ||

హవి-ర్యజ్ఞమయ-స్సోమః పంచవక్త్ర-స్సదాశివః
విశ్వేశ్వరో వీరభద్రో గణనాథః ప్రజాపతిః || 7 ||

హిరణ్యరేతా దుర్ధర్షో గిరీశో గిరిశో౽నఘః
భుజంగభూషణో భర్గో గిరిధన్వా గిరిప్రియః || 8 ||

కృత్తివాసాః పురారాతి-ర్భగవాన్ ప్రమథాధిపః
మృత్యుంజయ-స్సూక్ష్మతను-గ్జగద్వ్యాపీ జగద్గురుః || 9 ||

వ్యోమకేశో మహాసేనజనక-శ్చారువిక్రమః
రుద్రో భూతపతిః స్థాణు-రహిర్భుధ్న్యో దిగంబరః || 10 ||

అష్టమూర్తి-రనే కాత్మా సాత్త్విక శ్శుద్ధవిగ్రహః
శాశ్వతః ఖండపరశు-రజఃపాశవిమోచకః || 11 ||