పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
హరేగురౌ సుభక్తిమాశుయాతినాం యధాగతిమ్
విమోహనం హి దేహినాం సుశంకరస్య చింతనమ్ ||14||

ఫలస్తుతి

పూజావసానసమయే దశక్త్రగీతమ్
యః శంభుపూజనపరం పఠతిః ప్రదోషే
తస్యస్థిరాం రథగజేంద్రతురంగయుక్తామ్
లక్ష్మీం సదైవసుముఖీం ప్రదదాతి శంభుః ||15||

శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf