పుట:శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf/20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

పుణ్యేషు పుణ్యభరితాయ సురార్చితాయ
దారిద్య్ర దుఃఖదహనాయ నమః శివాయ || 7 ||

ముక్తేశ్వరాయ ఫలదాయ గణేశ్వరాయ
గీతప్రియాయ వృషభేశ్వరవాహనాయ |
మాతఙ్గచర్మవసనాయ మహేశ్వరాయ
దారిద్య్ర దుఃఖదహనాయ నమః శివాయ || 8||

వసిష్ఠేన కృతం స్తోత్రం సర్వరోగనివారణం |
సర్వసంపత్కరం శీఘ్రం పుత్రపౌత్రాదివర్ధనమ్ |
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం స హి స్వర్గమవాప్నుయాత్ || 9 ||

ఇతి శ్రీవసిష్ఠవిరచితం దారిద్య్రదహనశివస్తోత్రం సమ్పుార్ణమ్ ||


శ్రీ శివ స్తోత్ర మాల.pdf