పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/93

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

44 ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర

గీ. యొరలి తూటలు కసిగాట్ల కొఱికి నిలుచు
నిలిచి పెనఁగొన్న నాచుతీఁగలను డాఁగు
డాఁగి విరహభరమ్మునఁ గాఁగి కుందు
కుంది యబ్బుర మొందెను గోక మొకటి. 59

సీ. అఖిలప్రపంచమహాభూతమోహిని
మునిజనానుష్ఠాన ముఖ్యవేళ
స్వైరిణీపుణ్య సాక్షాత్కారదైవంబు
చోరావళీభావిశోభనంబు
కలితనిశీథినీ కాళికా జనయిత్రి
కమలామయావహక్షతజ పూర్తి
మందేహ గృహ కుంకుమ స్ఖానకసమృద్ధి
యస్తా గదావాలనాభివృద్ధి
గీ. ఘనపలాశ కుసుంభ కోకనద బాల
కిసలబంధూక హల్లక విసర గైరి
క చపలాదాడిమీ సుమకాంతి యనఁగ
గగనతలమున సాంధ్యరాగంబు దనరె. 60

యతిభేదకందము


క. వలసినమేవులు గొని కా
ళ్ళు లావులును నిక్కులించి దుక్కెగరిపయిన్
బులుగులు చట్టుపలార్చుచుఁ
గొలకొలమని కూఁత లిడుచు గూడులు సేరెన్. 61

ఉత్ప్రేక్షాలంకారము


క. అరబాలు సంజకెంపున
నిరవై దనరారి కడమయిరులను సాబాల్
కరిబరగుచుఁ జద లత్తఱి
గరిగల గురువిందగింజకైవడిఁ దనరెన్. 62