పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/68

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది
శ్రీప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర విజయ విలాసము

ఏకాశ్వాసము

వేంకటాచలపట్టణవర్ణనము

అనుప్రాసయుక్తాక్కిలివడిసీసము

సీ. సింధురచితపాన బంధురాభ్రవితాన
సింధురకటదాన గంధలీన
మారవపవమాన సారవజ్జవమాన
గౌరవహయమాన సారమాన
మసమాన శరమాన లసమాన తేజోన
లసమాన ధరణీనరసనిధాన
మమరనాధవిమాన సమరజయనిధాన
సమరథాత్యుద్ధాన కమనయాన
తే. మమితగోస్పర్ధిఘనగోపురాగ్రభాగ
నిరతరమణీయహీరమణీకదంబ
విశదకాతివినిర్మితదశదిశాంత
ఘట్టనము వేంకటాచలపట్టణంబు. 1

ముద్రాలంకారయుక్తవింశత్యుత్తరశతవృత్తగోపనోదాత్తవచనము

వ. మఱియు నప్పురవరంబు మందాక్రాంతఫలసదనవనమంజరీమందారసరసిజోత్పలమాలికా సుగంధసుందరీ కనకలతా మణిభూషణప్రభాకలితంబై, రుచిరప్రభాతభాస్కరవిలసిత మణిదీపికా మణివితానకాంతి చామరపుష్పదామచంద్రకళవంశస్థాన మణిమాలికాసుందరంబై, భూతిలక వసంతతిలక కుసుమితలతావేల్లితమనోహరవాతోర్మినదిప్రఘోష