పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


శ్రీప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వరవిజయ విలాసము

అవతారిక
శ్రీలలనామణీ ముఖ విశేష వికస్వరలోచనాబ్ద
క్షాళిమదాళిమేచక విభాన్వితమై తగు పారిజాత పు
న్మాలిక గల్వపూసరము మాడ్కి భుజాంతరపాళిమీఱ ను
ద్వేలదయాసనాథుఁడగు వేంకటనాథుఁడు మము బ్రోవుతన్.


ద్రాక్షాపాకము


 సీ. రతికి భారతికి మేరలు నియోగింప నె
              చ్చరిక నెమ్మదిఁగొన్న గరితమిన్న
    గారాబమునఁ బాలకడలి ముద్దులు సేయ
              నలరు నిల్లంట్రపు టాఁడుబిడ్డ
    కలుములు వెదచల్లు కడకంటి చూపుల
              మగని ఱొమ్మెక్కిన మాయలాడి
    చెలికత్తెయగు మంచుమలపట్టి పోరామి
              గీలుఁగొల్పిన రాయగేస్తురాలు

గీ. తనకడుపు చల్లఁగా జగత్రయముఁ గన్న
   తల్లి జాబిల్లికినిఁ గూర్మి చెల్లెలయిన
   మంగళాకార యలివేలుమంగ నాదు
   తలఁపు లీడేర్చి మాయింట నిలుచుఁ గాత. 2

సీ. శ్రీకర భోగంబు సింహాసనంబుగాఁ
              జుట్లు క్రొమ్మగఱాల మెట్లుగాఁగ
    ఘనఫణాశ్రేణి ముక్తా ఛత్రరాజిగాఁ
              జెలఁగు తన్మణులుపై కలశములుగ