పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/343

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చెంగట నలమేలుమంగ శ్రీవత్సంబు
శంఖచక్రాంకహస్తద్వయంబు
భుజకీర్తులును గళంబున తులసీదళ
మాలిక వీనుల మకరకుండ
గీ. లములు నునుమోవి చెక్కులు కొమరుముక్కు
తీఱు దయలీను కన్నులు తేటయగు మొ
గము కిరీటంబుగల మిమ్ము గంటి మిపుడు
జలజహితధామ వేంకటశైలధామ. 881

సీ. తోమని పళ్యాలతోడ చేఱుడు బియ్య
ము పసాదము మెసంగు ముదుగుఁ దలఁచి
యెడ్డెల బెదరించి యొడ్డికాసులతోన
కానుక ల్గొనెడి యాగడముఁ దలఁచి
శ్రీవైష్ణవాగ్రణి సేయు కుళమునకు
మనుమోయు నంబేదతనముఁ దలఁచి
దనయంతకులకాంత నెనసియు వేఱొక్క
మగనాలిఁ గైకొన్న యగడుఁ దలఁచి
గీ. తాళునే యలమేల్మంగతాయి యిన్ని
దలఁచియే కాదె యనఁటిబొందెలను నీకు
బుద్ధి జెప్పించె బెండ్లిలోఁ బద్దుమీఱి
జలజహితధామ వేంకటశైలధామ. 882

సీ. మునుపుగా నెంగిలిఁ దినిపించు శబరికిఁ
దండ్రివై నేరము ల్దలఁచి మనుప
నెన్ను లొసంగిన యెఱుకలగమికాని
కేమౌదువేఁ గోర్కెలెల్ల నొసఁగఁ
బడి తరంబులు కొంచపఱచి సొమ్ములు నాచు
పాదుషా నీసరి పాలివాఁడె
చూఱగా సీమంతపారుపత్యము సేయు
వాఁడు నీకును జెలికాఁడె తలఁప