పుట:శ్రీ ప్రబంధరాజ వెంకటేశ్వర విలాసము.djvu/319

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


1. గర్భితశ్లోకము
శ్లో. నరనాధనతామర నారదస్తుతా
ధరధారి ధరాధిప దారిత శరా
హరహారి హతాహిత హారహృద్భిదా
శివశీలజితాసుర సింధుబంధనా.

2. గర్భితగీతి
నారదస్తుత నరనాథ నారశాయి
దారితాశర ధరధారి ధారదేహ
హారహృద్భిదహర హారిహారికంఠ
సింధుబంధన శివశీల సీరపాణి.

అసంగత్యలంకారసీసము
సీ. స్తంభంబు లొదవెను దైత్యదేహంబులఁ
బ్రళయము ల్బొడమెఁ దత్పట్టణములఁ
రోమాంచములు మించె భీమవిక్రములెడఁ
బ్రభవిల్లె చెమటలు పందలందు
మొక్కలిదొరల మోముల వివర్ణతఁ దోఁచెఁ
బగటువాతెగలఁ గంపములు గలిగె
గడిమన్నెచెలుల కన్గవల నశ్రువు లూఱె
శఠుల సూక్తులను వైస్వర్యమబ్బె
గీ. వింత యిదిగాదె నినుఁ జూచి విజయలక్ష్మి
పొందుగను సాత్వకోదయమందు నంత
కంటి విన్కలిదంట పేరింటి గంటి
నడుమ నెలకొన్న వేంకటనాథ శౌరి. 823

కార్యకారణ విపర్యయ రూపాతిశయోక్త్యలంకారైకావళిసంసృష్టిసీసము
సీ. భవదీయ బలరజఃపాళి సంధ్యకుమున్నె
తాఁగ్రుంకు దనుజప్రతాపహేళి
యాహేళి యస్తాగమందుఁ గ్రుంకకమున్నె
నలరుఁ దద్రిపు దుర్యశోంధకార